Lista wszystkich baz danych


BazaDziedzinaOpisTypDostęp
Eurydice pedagogika, psychologia Informacje o systemach edukacyjnych (poszczególne etapy kształcenia, administracja oświatowa, kształcenie specjalne) państw europejskich. pełnotekstowa wolny dostęp
SYMPOnet: centralny katalog mat. konferencji 1980 - wielodziedzinowa Baza materiałów konferencyjnych tworzona przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej. Rejestruje dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 r. bibliograficzna wolny dostęp
Szukaj w Archiwach historia, archiwistyka Serwis zawiera opisy i skany materiałów archiwalnych z polskich archiwów państwowych i innych instytucji, np. akta stanu cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa i akty zgonu), mapy, zdjęcia, nagrania, filmy i dokumenty techniczne. W serwisie dostępne są dane ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i bazy Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD). faktograficzna adresowa wolny dostęp
teatralny.pl kultura, sztuka Ogólnopolski portal o teatrze zawierający między innymi: pełne teksty artykułów o osobach związanych z teatrem, recenzji teatralnych, felietony tematycznie związane z teatrem. faktograficzna pełnotekstowa wolny dostęp
Toxline chemia Baza danych dotycząca światowej literatury w zakresie biochemicznych, farmakologicznych, fizjologicznych i toksykologicznych własności substancji chemicznych. Obecnie zawiera ponad 3 miliony rekordów. bibliograficzna wolny dostęp
TOXNET chemia Zbiór baz danych z zakresu toksykologii i szkodliwych substancji chemicznych faktograficzna wolny dostęp
U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information chemia, fizyka, informatyka, inżynieria, technika Publiczna baza patentów i abstraktów. Zawiera ponad 3 miliony rekordów, w tym cytaty z 1,5 miliona artykułów w czasopismach z informacjami o badaniach naukowych, technologicznych i inżynieryjnych. bibliograficzna pełnotekstowa wolny dostęp
Unbisnet wojsko Baza dokumentów ONZ oraz publikacji indeksowanych przez Dag Hammarskjold Library i Library of the UN Office w Genewie. bibliograficzna pełnotekstowa wolny dostęp
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej technika, wielodziedzinowa Strona Urzędu Patentowego RP z adresami międzynarodowych baz danych znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków. bibliograficzna faktograficzna wolny dostęp
ViFaOst (Wirtualna Biblioteka Europy Wschodniej) historia, językoznawstwo, literatura, polityka, kultura ViFaOst (Wirtualna Biblioteka Europy Wschodniej) jest interdyscyplinarnym portalem, który umożliwia równoczesne przeszukiwanie wielu internetowych źródeł informacji naukowej (katalogów bibliotecznych, platform udostępniających czasopisma elektroniczne, bibliograficznych i abstraktowych baz danych, bibliotek cyfrowych). Tematyka zasobów dotyczy historii, języka, literatury, polityki i kultury rejonów i krajów Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Południowej. bibliograficzna pełnotekstowa wolny dostęp
Wykaz polskich bibliografii niepublikowanych wielodziedzinowa Centralna ewidencja prac bibliograficznych zaplanowanych, będących w toku opracowania lub opracowywanych, a nieopublikowanych, tzn. pozostających w kartotekach, maszynopisach lub na dyskach magnetycznych. bibliograficzna wolny dostęp
Zabytek.pl architektura, historia, kultura Serwis Zabytek.pl udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, chmurami punktów, panoramami) oraz lokalizacją obiektów. Za pomocą serwisu można stworzyć propozycję wycieczek szlakiem zabytków, znajdujących się na wybranej trasie. faktograficzna wolny dostęp
Zasób Archiwum Zakładowego IBL PAN filologia, literatura, historia W archiwum znajduje się dokumentacja własna Instytutu Badań Literackich PAN (m.in. wyniki prac badawczych, w tym niektóre niepublikowane kartoteki Pracowni Literatury Ludowej, teczki projektów grantowych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, zbiór akt przewodów doktorskich i habilitacyjnych, teki wydawnicze publikacji naukowych i dokumentacja redakcyjna „Biuletynu Polonistycznego”, „Tekstów” oraz spuścizna pracowników IBL PAN. bibliograficzna faktograficzna wolny dostęp
Zasoby Instytutu Badań Literackich PAN filologia, literatura Biblioteczna baza danych, głównie wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne (maszynopisy, mikrofilmy, ikonografie, tzw. "drugi obieg"). bibliograficzna wolny dostęp
Zentralblatt MATH matematyka Obejmuje wszystkie obszary czystej i stosowanej matematyki oraz historii matematyki od 1826 roku do chwili obecnej. bibliograficzna wolny dostęp
Deklaracja dostępności